Forsiden // Ikoner // Vennskapsikon fra Taizé - mini

Vennskapsikon fra Taizé - mini

Kr 89,-   Antall:

Tips en venn!
Se forsiden
Beskrivelse

• Lommeikon
• Det lille ikonet over kontorpulten
• Ypperlig ikon som konfirmant- og medarbeidergave
(send os forespørsel om kvantumsrabatt)
 

Ikonene vi selger er et flott håntverksprodukt: Motivet er trykt og limes på solid treplate. Deretter maler ikonmakeren kanten på hvert enkelt ikon før det hele lakkes og hempes, klart for oppheng. 

Vennskapsikonet finnes i fire størrelser. Dette er 6 x 7 cm. 


VENNSKAPSIKONET:
Den originale koptiske ikonen
 befinner seg i Louvre i Paris. Den viser oss St. Mennas sammen med Jesus. 

St. Mennas var kamelkusk før han gikk inn i den romerske hæren. Han var en kristen. Da den romerske hæren befant seg i Frygia startet de store forfølgelsene under keiser Diokletsian. Mennas deserterte og gjemte seg i en hule. Flere og flere trossøsken mistet livet i forfølgelsene. Da bestemte Mennas seg for offentlig å tilkjennegi sin kristne tro. Han valgte nøye tidspunktet. 
På de årlige lekene ved Cotyæum i Frygia sto han plutselig fram for tilskuerne og bekjentgjorde at han var en kristen. Han ble torturert og slått, men sto fast på bekjennelsen og endte sitt liv ved halshogging.

Det fineste med ikonet av St. Mennas og Jesus er nærheten mellom dem. 
Mennas løfter sin hånd – nettopp med to fingre for å vise sin tro på Jesu guddommelighet – ur-dogmet, hans to naturer; Jesus Kristus er sann Gud og sant menneske. Mennas bekrefter den kristne tro. 
Jesus har lagt sin arm rundt skulderen til sin venn Mennas. Hånden er synlig. «Jeg kaller dere venner!» sier Jesus til sine disipler. 
Vi kan få lov å plassere oss inn i bildet, i Mennas sted! Jesus vil at vi også skal peke på ham og si: «Min venn!»

Det handler om at Jesus bekrefter sitt vennskap med oss – og vi vårt vennskap med ham: Bekrefte, confirmare (latin) > konfirmasjon.

Minnedagen for den for oss ukjente kamelkusken og romerske soldaten St. Mennas er 11. november. 

* Ikonet kalles ofte Vennskapsikonet fra Taizé fordi det økumeniske klosteret i Taizé har benyttet motivet som et viktig kjennetegn. 

Les om originalen i museet Louvre i Paris

Anmeldelser

Tekstutdrag

Forfattere / Bidragsytere: